Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Beste volger of deelnemer aan een van mijn online programma’s.

In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn. Als je deelneemt aan een van mijn cursussen en er is een probleem waarover je niets kan vinden in deze algemene voorwaarden, neem je dan even contact met me op? Dan zoeken we samen een oplossing.

Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:

Ik: Anouska Wink en m’n bedrijf Anouska Wink sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34301183 en gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een online programma volgt of andere overeenkomst aangaat met mij.

Programma

Alle vormen van informatie-overdracht van mij aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij.

Product

Alle fysieke producten, naast digitale programma’s.

Aanbod

Ik doe een aanbod op de website, via webinars en op andere manieren. Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.

Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een aanbieding of offerte, als je de overeengekomen vergoeding betaald hebt. Ik neem voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op me, maar geef geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat.

Programma’s

Je kunt tegen betaling een online programma volgen bij me. Toegang tot het programma is persoonlijk. Dus je mag je inloggegevens en de materialen uit het programma niet met anderen delen. Ook live sessies zijn alleen voor jou toegankelijk. (Of samen met een ouder). Je kunt pas na een betaling deelnemen aan het programma.

Je moet een internetverbinding hebben om het programma te kunnen volgen. Ik ben niet aansprakelijk voor schade of gemiste programma-onderdelen doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt.

Het programma kan gevolgd worden op de momenten die je zelf kiest. Als je 1op1-begeleiding bent overeengekomen, spreken jij en ik samen de data af voor de begeleiding.

Vergoeding en betaling

Betaling moet gedaan zijn voordat het programma start. Dit gebeurt via de betaalmodule. De factuur ontvang je per e-mail.

Ontbindingsrecht / Annuleringsperiode

Als cursist heb je het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na inschrijving of ontvangst van fysiek product. In het geval van een dienst of een levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Binnen deze periode ontvang je je investering volledig terug. Na de termijn van 14 dagen is het niet mogelijk om je deelname te annuleren en daarbij je investering terug te ontvangen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Procedure van annulering

Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, door de uitvoering van werkzaamheden door mij en het aangeboden programma.

Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens het programma wel of niet toe te passen. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou. Ik ben alleen maar aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

Ik hoop dat het zo duidelijk is voor je. Zo niet, laat het me dan alsjeblieft weten door te mailen naar info@demodelcoach.nl

Veel liefs, Anouska Wink

Aansprakelijkheid

Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, door de uitvoering van werkzaamheden door mij en het aangeboden programma.

Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens het programma wel of niet toe te passen. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou. Ik ben alleen maar aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

Ik hoop dat nhet zo duidelijk voor je is. Zo niet, laat het me dan alsjeblieft weten door te mailen naar info@demodelcoach.nl

Wie weet tot binnenkort!

Veel liefs,

Anouska Wink

demodelcoach.nl – Anouska Wink – info@demodelcoach.nl

Bedrijfsgegevens

Anouska Wink

Amsteldijk Noord 103B

1183 TH Amstelveen

KvK 34301183

BTW: NL105141914.B02

Website: https://demodelcoach.nl

Academie: https://academie.demodelcoach.nl

E-mail: info@demodelcoach.nl